VIP Cosmetics s.r.o.  Luxusní kosmetika z Mrtvého moře 

Obchodní podmínky

Doprava

Česká pošta
Zaslání zboží českou poštou. Před doručením vám bude zaslán email a sms s oznámením o dnu a přibližné době doručení balíku. Zboží obdržíte nejpozději do 5 dnů od objednání. V naprosté většině případů balík posíláme ihned v den objednání nebo v následující den. Balík je doručován na druhý den od objednání. Poštovné a balné je 100 Kč. Dobírka je 50 Kč. Pokud Vaše objednávka přesáhne 1500 Kč, poštovné a balné budete mít zdarma.

Možnosti platby

Platba dobírkou – zboží zaplatíte při převzetí kurýrovi.
Platba předem – na bankovní účet u KB 43-2620650257/0100. Jakmile obdržíme vaši platbu, zboží vám bude odesláno.

Reklamace

V případě, že vám zboží přijde poškozené nebo v případě jakýchkoli jiných stížností, kontaktujte nás na telefonním čísle: 731 521 295 nebo na emailové adrese: khabibullin@seznam.cz.

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) společnosti VIP Cosmetisc s.r.o
I. Základní ustanovení
Tyto VOP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní smlouvy, kdy na jedné straně je společnost VIP Cosmetics s.r.o ,  IČ 27853357 se sídlem Nýdek 614, Nýdek, 739 96  zapsaná v obchodním rejstříku vedeném  u Krajského soudu v Ostravě   C 31746 jako prodávající a na straně druhé je kupující, který může být i spotřebitelem. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny na webové stránce www.premier-deadsea.cz
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Právní vztahy prodávajícího s kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito VOP ani smlouvou mezi prodávajícím a kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, jakož i předpisy souvisejícími. V případě jakýchkoliv rozdílů mezi VOP a individuální smlouvou, má přednost text smlouvy.
Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP, jejichž nedílnou součást tvoří reklamační řád a dokument „Způsoby dopravy“, a že s nimi souhlasí, a to ve znění platném a účinném v momentě odeslání objednávky. Kopii VOP obdrží kupující jako přílohu potvrzení objednávky na zadanou emailovou adresu.
Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log či patentů prodávajícího nebo dalších firem, není-li v konkrétním případě zvláštní smlouvou sjednáno jinak.
Kupní smlouva
Je-li kupujícím spotřebitel, návrhem k uzavření kupní smlouvy je umístění nabízeného zboží prodávajícím na stránky, kupní smlouva vzniká odesláním objednávky kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky prodávajícím. Toto přijetí prodávající neprodleně potvrdí kupujícímu informativním emailem na zadaný email, na vznik smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Přílohou tohoto potvrzení je aktuální znění VOP a reklamačního řádu prodávajícího. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů. Pro výjimku z tohoto postupu viz bod V. Objednávání.
Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění objednávky jsou v běžné výši, závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které kupující používá.
II. Bezpečnost a ochrana informací
Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné, budou použity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a marketingových akcí prodávajícího a nebudou jinak zveřejněny, poskytnuty třetí osobě apod. s výjimkou situace související s distribucí či platebním stykem týkajícího se objednaného zboží (sdělení jména a adresy dodání). Prodávající postupuje tak, aby subjekt údajů neutrpěl újmu na svých právech, zejména na právu na zachování lidské důstojnosti, a také dbá na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a osobního života subjektu údajů. Osobní údaje, které jsou poskytnuty dobrovolně kupujícím prodávajícímu za účelem splnění objednávky a marketingových akcí prodávajícího, jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky, zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění. Kupující dává prodávajícímu svůj souhlas ke shromažďování a zpracování těchto osobních údajů pro účely splnění předmětu uzavírané kupní smlouvy a využití pro marketingové účely prodávajícího (zejm. pro zasílání obchodních sdělení, telemarketing, sms), a to až do doby jeho písemného vyjádření nesouhlasu s tímto zpracováním zaslaným na adresu VIP Cosmetics s.r.o, Nýdek 614, 739 96. Za písemné vyjádření se v tomto případě považuje i forma elektronická, zejména prostřednictvím kontaktního formuláře na webových stránkách www.premierdeadsea.cz. Kupující má právo přístupu ke svým osobním údajům a právo na jejich opravu
(prostřednictvím citovaného kontaktního formuláře včetně práva požadovat vysvětlení a odstranění závadného stavu a dalších zákonných práv k těmto údajům.
III. Provozní doba
Objednávky přes internetové obchody prodávajícího: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu
IV. Ceny
V on-line e-shopu jsou vždy aktuální a platné ceny. Ceny jsou konečné, tj, včetně všech dalších daní a poplatků, které musí spotřebitel pro získání zboží zaplatit, to se netýká případných poplatků za dopravné apod. Akční ceny platí do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.
V. Objednávání
Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou. Tato cena bude uvedena v objednávce a ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží. Kupující spotřebitel má možnost se před provedením objednávky seznámit se skutečností, po jakou dobu zůstává nabídka nebo cena v platnosti.
VI. Odstoupení od smlouvy
Zboží nelze vrátit prodávajícímu z hygienických důvodů, jelikož se jedná o kosmetické přípravky. V případě, že kupující obdržel zboží poškozené, může ho do 3 dnů od obdržení zásilky reklamovat u prodávajícího.
VII. Platební podmínky
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
a. platba předem bankovním převodem
b. dobírka
Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží kupujícím.
VIII. Dodací podmínky
Dobírka prostřednictvím České pošty
IX. Záruční podmínky
Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem prodávajícího (viz Reklamace a VI. Odstoupení od smlouvy) Jako záruční list obvykle slouží nákupní doklad.
X. Závěrečná ustanovení
Tyto Všeobecné obchodní podmínky jsou platné a účinné od 1. 6. 2012. Prodávající si vyhrazuje právo změnit VOP bez předchozího upozornění.
MmE5Y2Y4ZG